Vrtec Tezno Maribor

Projekti

Projekti

10.10.2018

Mali sonček

Namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na…

Projekti

09.10.2018

Varno s soncem

Otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

Projekti

08.10.2018

Enota Mišmaš – Pravljično leto

  Cilji: Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjamo. Otrok spozna nekdanje zaposlene v…

Projekti

07.10.2018

Enota Mehurčki – z igro v svet matematike

Cilji: Povezovanje z otroki iz oddelkov s prilagojenim programom. Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti. Spodbujanje strpnosti, sprejemanje različnosti, drugačnosti. Otrok spoznava, da vsi,…

Projekti

06.10.2018

Enota Lupinica – Ko se srečata umetnost otroka in odraslega: Kamen – most v umetnost

Cilji: Otrokom omogočiti aktivno raziskovanje, spoznavanje, ustvarjanje, kritično razmišljanje in uživanje z umetniškim sredstvom – kamnom. Otrok spozna kamen kot sredstvo v umetnosti. Otrok uporablja…

Projekti

05.10.2018

Enota Pedenjped – Povezani v gibanju

Projekt se bo izvajal v enoti Pedenjped. Želimo obuditi in aktualizirati obstoječe športne dejavnosti v enoti Pedenjped ter ponuditi otrokom pestre ter zanimive načine vadbe….

Projekti

04.10.2018

Začni mlad, tekmuj pošteno – MNOŽIČNI TEK OTROK

Cilj: Spodbujati otroke k atletskim korakom in ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja.

Skip to content