Vrtec Tezno Maribor

Programi in projekti

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela v Vrtcu Tezno Maribor izhajamo iz nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Dnevni program

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovorom, igri s priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov...
Več

Obogatitveni program

Izvajajo se v vseh enotah vrtca. Vanje se vključujejo otroci od 4. leta starosti z upoštevanjem njihovih interesov.
Več

Projekti

Sodelujemo v projektih na državni in mednarodni ravni
Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovorom, igri s priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju medsebojnih stikov...
Več

Sodelovanje z zunanjimi udeleženci

V vrtcu izkoriščamo možnosti za bogatitev vzgojno-izobraževalnega procesa in življenja v vrtcu s sodelovanjem z različnimi institucijami v okolju.
Več
Skip to content