Vrtec Tezno Maribor

Projekti

Sodelujemo v projektih na državni in mednarodni ravni

 • ERASMUS + »Deutch.info – Deutch für Kinder mit der Dandelin app«  (Nemščina za otroke z aplikacijo Dandelin)
 • ERASMUS + »SEL Fostering Social and Emotional Learning in Kindergartens« (Spodbujanje socialnega in čustvenega učenja v vrtcih)
 • Digitrajni učitelj
 • Vključujoči vrtec in šola – vključujoči prostor
 • Varno v vrtec in šolo
 • Pomahajmo v svet
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Pasavček
 • Dan za strpnost in prijateljstvo
 • Bralni projekt Naša mala knjižnica
 • Palček bralček
 • Simbioza SKUPNOST
 • Zdravje v vrtcu

Programi na državni ravni:

 • Ekošola kot način življenja
 • Mali sonček
 • Varno s soncem

Sodelovanje v vseslovenskih akcijah:

 • Začni mlad, tekmuj pošteno – MNOŽIČNI TEK OTROK
Lastni projekti
 • Enota Mišmaš  – Pravljično leto
 • Enota Mehurčki – Z igro v svet matematike
 • Enota Lupinica – Ko se srečata umetnost otroka in odraslega: Kamen – most v umetnost
 • Enota Pedenjped – Povezani v gibanju

ERASMUS+ »SEL Fostering Social and Emotional Learning in Kindergartens«

S projektom želimo prispevati h kakovostnejši predšolski vzgoji in varstvu na področju socialnega in čustvenega učenja. To bomo dosegli s povečevanjem kompetenc vzgojiteljic v vrtcih…

ERASMUS + »Deutch.info – Deutch für Kinder mit der Dandelin app«

Znanje tujih jezikov postaja vedno pomembnejše. Generacije otrok, ki prihajajo, bodo živele v še večji globalizaciji, kot mi sedaj.  Za delovanje konkurenčne družbe bo torej…

Pomahajmo v svet

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo…

Simbioza SKUPNOST

Cilj: Preko različnih aktivnosti v lokalnih skupnostih spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, saj razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti v medčloveških odnosih in…

Varno v vrtec in šolo

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o…

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen: Podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe. Ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva. Ohranjanje čistega in zdravega…

Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka…

Dan za strpnost in prijateljstvo

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja,…

Bralni projekt Naša mala knjižnica

Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

Palček bralček

Namen projekta je spodbujanje otrok k prostočasnemu branju oz. branju za razvedrilo. Spodbujati želimo branje, ki ni prisila.

Zdravje v vrtcu

Rdeča nit projekta: Prihodnost je moja. V tem šolskem letu bomo osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in…

Ekošola kot način življenja

Cilji: a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo): 1. ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – hrana ni za tjavendan Projektna aktivnost je načrtovana skozi…

Skip to content