Vrtec Tezno Maribor

Ekošola kot način življenja

Cilji:

a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo):

1. ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – hrana ni za tjavendan
Projektna aktivnost je načrtovana skozi celotno šolsko leto. Izhajajte iz svojega bivalnega okolja ter osvetlite prehrano iz narodopisnih virov slovenske narodne kuhinje in domače pridelke. Izbrane bodo aktivnosti preko katerih bodo otroci razumeli, zakaj hrane ne smemo metati stran.

2. GOZD OKOLI NAS ( LEAF – aktivnosti v sklopu gozdne pedagogike).

b) IZVESTI AKTIVNOSTI V OKVIRU DVEH OBVEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV: 

ODPADKI  in TRAJNOSTNA MOBILNOST

Podrobnejšo temo, obliko in način izvedbe določi vrtec sam.
c) SODELOVALI VSAJ V DVEH OD SPODAJ NAVEDENIH PROJEKTOV:
Ekobranje za ekoživljenje – branje na tematiko ekoloških vsebin

Altermed 2023 » Zdrava hrana in prehrana in trajnostni razvoj: izziv današnjega časa«

Podnebni tek

Skip to content