Vrtec Tezno Maribor

Vpis v vrtec in obrazci

Ko bo vaš otrok prvič prestopil prag vrtca, bo to zanj velik dogodek. Iz njemu dobro znanega in varnega domačega okolja z vsemi prijaznimi obrazi, se bo znašel v drugem okolju obkrožen z novimi, neznanimi ljudmi. Na to se je potrebno pripraviti in predvideti možne neprijetnosti in težave, ki lahko nastanejo iz različnih vzrokov. Če se z bivanjem otroka pojavijo težave ali vam odhod otroka v vrtec povzroča skrbi, se najprej pogovorite z vzgojiteljico, s svetovalnim delavcem ali z vodstvom vrtca.
Preden boste otroka prvič pripeljali v vrtec, vam priporočamo, da se srečate s svojo vzgojiteljico, ki vam bo pokazala notranje bivalne prostore in igrišče. Vaš otrok bo takrat spoznal novo okolje in vrstnike, pa tudi igral se bo lahko z njimi.

Takrat se boste z vzgojiteljico pogovorili o tem kakšen je otrokov odnos do neznanega (ljudi in okolja), na kakšen način se tolaži in uspava, ali ima dudo, stekleničko, ljubkovalno igračo … s katero se potolaži in sam umiri, kakšen ritem prehranjevanja in spanja ima, kako se hrani in kaj rad je, kako in kaj se najraje igra, kako vaš otrok navezuje stike z odraslimi in z drugimi otroki, kako se odziva v novih situacijah, o njegovih navadah, igrah in drugih posebnostih.

Vzgojiteljici in njeni pomočnici boste tako pomagali, da bosta naredili vašemu otroku bivanje v skupini prijetno. Pomembno je, da se boste tudi vi dobro počutili, ko boste svojega otroka zaupali novim ljudem. Vstop v vrtec je pomemben in čustveno zahteven dogodek tudi za vas, starše. Vaše zaupanje v naše delo se prenaša tudi na otroka, zato lahko z medsebojnim sodelovanjem ta dogodek naredimo prijetnejši.

Informacije je vpisu za šolsko leto 2024/2025

vpis v vrtec

Vloge in obrazci

Vloga ali obrazce za:Dokument
NOVO - Vloga za vpis 2024-2025 Prenos
Vloga za vpis 2023-2024Prenos
Vloga za izdajo e-računa na elektronski naslov ali v spletno bankoVloga za izdajo e-računa na elektronski naslov
Vloga za izdajo e-računa v spletno banko
Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtecPrenos
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine MariborPrenos
Izpisna izjavaPrenos
Pregled plačil starševPrenos
Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programovPoglej
Vloga za uveljavljanje socialnih pravic iz javnih sredstevPrenos
Soglasje za otvoritev trajnega nalogaPrenos
Vloga in navodilo za uveljavljanje pravice do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca zaradi daljše bolezniPrenos
Skip to content