Vrtec Tezno Maribor

Varnost in zdravje

V vrtcu Tezno Maribor zagotavljamo zdrave in varne pogoje bivanja otrok v vrtcu, z namenom ohranjanja zdravja, dobrega počutja in varnosti otrok. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise, navodila in priporočila strokovnih institucij.

Izvajamo naslednje naloge:

  • Otroke vsakodnevno navajamo na pravilno in samostojno umivanje rok.
  • Zagotovimo veliko gibanja na prostem tudi v zimskem času in ob vsakem vremenu.
  • Omogočimo preventivne zobne preglede v vrtcu in pri zobozdravnici v ordinaciji.
  • Ob pojavu nalezljive bolezni ukrepamo v skladu z Priporočili za ukrepanje ob nujno nastalih bolezenskih znakih.
  • V poletnih mesecih upoštevamo navodila projekta Varno s soncem.
  • O novostih na področju zdravja obveščamo zaposlene in starše preko oglasne deske.
  • Dnevno izvajamo preglede zunanjih igral in dosledno vzdržujemo vodovodne sisteme za preprečevanje prisotnosti legionel.

Nasilje v družini

Vsak otrok ima pravico, da se razvija v varnem in nenasilnem okolju.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS št. 16/2008) nas obvezuje k zaščiti otrok in ukrepanju, v primeru odkritega nasilja v družini.
6. člen (dolžnost prijave)
1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.

V primeru nasilja v družini si lahko poiščete pomoč:

  • Interventna številka policije: 113
  • Anonimni telefon policije: 080 12 00
  • Center za socialno delo Maribor: 02/250 66 00

Povezave: 

Skip to content