Vrtec Tezno Maribor

Vrtčev sklad

V Vrtcu Tezno Maribor imamo ustanovljen Sklad vrtca, s pomočjo katerega zbiramo sredstva za naslednje namene:

  • financiranje in razvoj nadstandardnih dejavnosti
  • financiranje predstav in prireditev za otroke v vrtcu,
  • nudenje pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin, ki so vključeni v Vrtec Tezno Maribor,
  • izboljšanje materialnih pogojev za delo v vrtcu,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok.

 

Sedež sklada:

Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta 20, 2000 MARIBOR
Številka podračuna sklada: št. TRR 01270-6030638746 odprt pri UJP

Sklad vrtca je ustanovljen na podlagi 135. člena ZOFVI. Omogoča nam na organiziran in pregleden način pridobivati dodatna finančna sredstva za naše nadstandardne dejavnosti, ki niso del našega vzgojno-izobraževalnega programa.
Sredstva lahko pridobiva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Edina omejitev velja za prispevke političnih strank, ki jih sklad ne sme prejemati (zadnji odstavek 78. člena ZOFVI).
Sklad upravlja upravni odbor, ki šteje sedem članov, trije člani so predstavniki vrtca, štirje pa predstavniki staršev. Upravni odbor ima imenovanega predsednika, v tem mandatnem obdobju je to predsednica sveta zavoda.

Spoštovani starši in donatorji, vsak prispevek je dobrodošel. Skozi vse leto lahko postanete donator otrok Vrtca Tezno Maribor. Če ste se odločili, lahko denarna sredstva nakažete na omenjeni račun , s pripisom “za sklad vrtca”.

Hvala vsem, ki z nami sodelujete in nam pomagate.

Skip to content