Vrtec Tezno Maribor

Vrtec Tezno Maribor

V našem vrtcu podpiramo razvoj zadovoljnih, samostojnih in aktivnih otrok. Zagotavljamo jim spodbudno, funkcionalno opremljeno ter otrokom prijazno okolje. 

Zadnje novice

Medgeneracijska čistilna akcija v enoti Mehurčki

Tudi letos smo v enoti Mehurčki na medgeneracijski čistilni akciji vsi združili moči in pomagali očistiti naše igrišče. Imeli smo veliko orodja in pripomočkov: grabelj,…

Ob 8. marcu smo razveselili varovanke Doma starejših občanov Tezno

Naše sodelovanje z DSO Tezno poteka kontinuirano že vrsto let. Skupaj sodelujemo na različnih tematskih srečanjih (praznovanje rojstnih dni, debatne urice, branje pravljic, skupno ustvarjanje,…

Nagrade na 17. mednarodnem likovnem natečaju Bodi umetnik

Otroci našega vrtca in njihovi mentorji so bili uspešni na 17. mednarodnem likovnem natečaju Bodi umetnik “ Igraj se z mano”. Izbor je pripravila Nina…

Vpis za šolsko leto 2024/2025

Vrtec Tezno Maribor obvešča starše predšolskih otrok, da bo potekal uradni vpis v Vrtec Tezno Maribor, za šolsko leto 2024/2025, od 8. aprila do 12….

3. nagrada na likovnem natečaju Olimpijskega komiteja Slovenije

Na 2. državnem likovnem natečaju, ki je potekal  v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije  (na temo Olimpijske vrednote spreminjajo svet) je deklica M.T., pod mentorstvom…

Druženje predšolskih otrok enote Mišmaš na  OŠ Martina Konšaka

V okviru projekta Prehod iz vrtca v šolo za zmanjšanje odlogov šolanja, ki ga vodi Zavod za šolstvo Maribor,  smo na povabilo šole obiskali zanimive…

Temelji našega vrtca segajo že daleč nazaj in vedno je bil naš cilj jasen. S sodobnimi pristopi dajemo otroku možnost, da aktivno raziskuje, razvija kompleksno mišljenje in je samoiniciativen. Velik poudarek dajemo ustvarjalnemu in kritičnemu mišljenju ter razvijanju socialno-emocionalnih kompetenc. Želimo, da se otrok v vrtcu počuti varno in sprejeto, za kar skrbijo prav vsi zaposleni. Vse to, pa bo otroku omogočalo, da oblikuje lastno osebnost, ki bo temelj njegovega življenja v globalni družbi, ki jo bo sam oblikoval in spreminjal.

Pri oblikovanje vrtčeve kulture in klime, nas vodita predvsem dve vrednoti in to sta spoštovanje in odprtost

Zemljevidi naših lokacij

Vsi kontakti

Pomembni dosežki, sodelovanja, predstavitve, nastopi...

V Vrtcu Tezno Maribor imamo ustanovljen Sklad vrtca, s pomočjo katerega zbiramo sredstva 

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela v Vrtcu Tezno Maribor izhajamo iz nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce

Vse o našem logotipu, naj pecivu, maskoti, himni našega vrtca...

Vrtec se predstavi

V našem vrtcu podpiramo razvoj zadovoljnih, samostojnih in aktivnih otrok. Zagotavljamo jim spodbudno, funkcionalno opremljeno ter otrokom prijazno okolje. Upoštevamo njihovo drugačnost in jim omogočamo izbiro pri igri in učenju. Zagotavljamo kakovosten program, ki temelji na načelih nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce in upošteva avtonomnost strokovnih delavcev, njihovo strokovno in osebnostno rast. Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujamo starše da soodločajo pri oblikovanju vsebin in se aktivno vključujejo v izvedbo.

Skip to content