Vrtec Tezno Maribor

Enota Pedenjped – Povezani v gibanju

Projekt se bo izvajal v enoti Pedenjped.

Želimo obuditi in aktualizirati obstoječe športne dejavnosti v enoti Pedenjped ter ponuditi otrokom pestre ter zanimive načine vadbe. Razvijati in spodbujati želimo gibalno pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav življenjski slog.

Cilji:

  • Postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti z žogo.
  • Spodbujanje zdravega načina življenja.
  • Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini s pravili » športnega« obnašanja
  • Usvajanje osnovnih in kompleksnejših načinov gibanja z žogo
  • Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske razmere.
Skip to content