Vrtec Tezno Maribor

Projekti

Projekti

16.10.2018

ERASMUS+ »SEL Fostering Social and Emotional Learning in Kindergartens«

S projektom želimo prispevati h kakovostnejši predšolski vzgoji in varstvu na področju socialnega in čustvenega učenja. To bomo dosegli s povečevanjem kompetenc vzgojiteljic v vrtcih…

Projekti

16.10.2018

ERASMUS + »Deutch.info – Deutch für Kinder mit der Dandelin app«

Znanje tujih jezikov postaja vedno pomembnejše. Generacije otrok, ki prihajajo, bodo živele v še večji globalizaciji, kot mi sedaj.  Za delovanje konkurenčne družbe bo torej…

Projekti

14.10.2018

Pomahajmo v svet

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke v vrtcih in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo…

Projekti

13.10.2018

Simbioza SKUPNOST

Cilj: Preko različnih aktivnosti v lokalnih skupnostih spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, saj razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja vodi k uspešnosti v medčloveških odnosih in…

Projekti

12.10.2018

Varno v vrtec in šolo

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o…

Projekti

12.10.2018

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen: Podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe. Ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva. Ohranjanje čistega in zdravega…

Projekti

12.10.2018

Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka…

Projekti

12.10.2018

Dan za strpnost in prijateljstvo

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja,…

Projekti

12.10.2018

Bralni projekt Naša mala knjižnica

Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

Projekti

12.10.2018

Palček bralček

Namen projekta je spodbujanje otrok k prostočasnemu branju oz. branju za razvedrilo. Spodbujati želimo branje, ki ni prisila.

Projekti

12.10.2018

Zdravje v vrtcu

Tudi v tem šolskem letu se je Vrtec Tezno Maribor ponovno priključil programu Zdravje v vrtcu, ki ga koordinira NIJZ. Program promovira zdravje in usmerja…

Projekti

11.10.2018

Ekošola kot način življenja

Cilji: a) ZGODNJE NARAVOSLOVJE (izbrati eno temo): 1. ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – hrana ni za tjavendan Projektna aktivnost je načrtovana skozi…

Skip to content