Vrtec Tezno Maribor

Umetnost v vrtcu – 11. posvet Dobre prakse v vrtcih

Primere dobrih praks s področja umetnosti je predstavilo preko 120 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, med njimi sta bili tudi naši vzgojiteljici Tina zajšek in Sabina Hütler. back top

Tina Zajšek je svoj primer dobre prakse Stop motion animacija v vrtcu predstavila na samem posvetu, referat Sabine Hütler Krajinska umetnost v vrtcu pa je vkljičen v izdan zbornik. IMG 0757 - Kopija

Tina Zajšek je zapisala:

Sodobna umetnost predstavlja široko paleto izražanja in izraznih sredstev. Naloga pedagoških delavcev je otroku privzgojiti kritičen in hkrati prefinjen čut ter odnos do umetniških medijev in okolja, ki nas obdaja, saj bo le tako postal kritičen, odgovoren in kompetenten odrasli. Iz naravnega materiala, ki smo ga v vrtcu zbirali s starši, so nastale instalacije, ki smo jih fotografirali skupaj z otroki, napravili stop – motion animacije in vse skupaj povezali v predstavo. Navdih za ustvarjanje iz naravnega materiala v naravi so nam bili priznani umetniki Land arta.

Sodobna likovna umetnost Land arta v povezavi z stop – motion animacijo sta za nas predstavljali neomejene možnosti za izražanje otrokove ustvarjalnosti. Omogočali sta projektno in timsko delo. Preko projekta smo krepili medsebojne odnose in pozitivno komunikacijo med vsemi udeleženci v procesu. Vsi, tako strokovni delavci, kot otroci smo se učili skupaj. Nihče ni vedel, kam nas bo popeljala pot. Stopili smo na neko novo, še neznano področje, ki nam je prinašalo nenehne izzive. Strmeli smo k njihovim rešitvam. Vsak udeleženec v procesu je pokazal in uporabil svoja močna področja, kar nas je popeljalo skozi cel proces ustvarjanja zgodbe in njeno uprizoritev.

1  2

 

Skip to content