Vrtec Tezno Maribor

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021

Sodelovali smo v projektu Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021. Nastal je zanimiv zbornik, ki je vsebinsko zelo bogat. V njem so zbrani dogodki na kar 16 vrtcih, 78 osnovnih šolah, eni glasbeni šoli ter 11 srednjih šolah.
S krovno temo Moja dežela danes in jutri smo želeli ustvarjanje otrok in mladih popeljati v izražanje njihovega videnje prostora, časa in življenja danes. Na tej osnovi je nastala zanimiva zbirka ustvarjalnega razmisleka otrok/mladih, ki se vsebinsko sprehaja od obeleženja 30-letnice samostojnosti države Slovenije, življenja v Covid-19 času in po njem, ekoloških tem (povezanost z naravo, ločevanje odpadkov, skrb za čisto okolje, ustvarjanje iz odpadnega, naravnega in naplavljenega materiala), upodabljanja znamenitosti šolskega okoliša in domačega kraja, spoznavanja slovenskega ljudskega izročila, do poglabljanja vrednot solidarnosti, prijateljstva, dobrih odnosov. Ustvarjalni pristopi so zelo raznoliki od realističnih, fantazijskih do abstraktnih. Celoten zbornik si lahko ogledate tukaj. Naš prispevek je na prosojnici številka 31.

Skip to content