Vrtec Tezno Maribor

Strokovni center COMP@S

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik -Sonje Slovenska Bistrica.

Več o njih si lahko preberete na njihovi [button link=”http://compas.splet.arnes.si/” newwindow=”yes”] Spletni strani[/button].  Med drugim ponujajo tudi brezplačne delavnice za starše z naslovom Zavezno starševstvo I, starši se jih lahko udeležijo na podlagi predhodne prijave.

Skip to content