Vrtec Tezno Maribor

Predstavitev dobre prakse na usposabljanju strokovnih delavcev v Beltincih

V mesecu oktobru je na OŠ Beltinci potekalo USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCIH IN ŠOLAH NA PODLAGI SMERNIC KONCEPTA VKLJUČEVANJA IN DELA Z OTROKI/ UČENCI/ DIJAKI PRISELJENCI. Svoj primer uspešne prakse z dejavnostmi, ki predstavljajo elemente podpore pri delu in vključevanju otrok priseljencev skozi različna časovna obdobja je predstavila tudi naša strokovna delavka Mihaela Neuvirt Račič, dipl. vzg. Predstavila je STRATEGIJE VKLJUČEVANJA PREDŠOLSKIH OTROK, KI JIM MATERNI JEZIK NI SLOVENŠČINA, V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES. Izpostavila in pokazala je spodbudno učno okolje za učenje slovenščine za vse otroke (napisi, simboli…), možnosti za različne načine komuniciranja in sporazumevanja (razvijanje slušnih sposobnosti in ustnega sporočanja), načine za spodbujanje medsebojnih interakcij, načrtovanje dejavnosti, ki omogočajo da otrok razvija lastne strategije učenja, se razvija v svojem tempu in ima enake možnosti za učenje in napredek.

Skip to content