Vrtec Tezno Maribor

Podražitev vrtca

Spoštovani starši,

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 6. seji dne 25. maja 2023 sprejel Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, ki je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 12/23. Pregled plačil staršev je dosegljiv na naši spletni strani tukaj.

Skip to content