Vrtec Tezno Maribor

Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene

Spoštovani starši.

Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene, se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka. Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu. Pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi karantene otroka se upoštevajo dejanski dnevi odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotno obdobje karantene, kot izhaja iz odločbe.
Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS CoV-2 in za omilitev posledic bolezni Covid-19, se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma, ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti. Dolžnost staršev je, da vrtec obvestijo o tem, da je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19. Enaka obveznost velja za vsako drugo nalezljivo bolezen, za katero zbolijo otroci.

V času poslabšanih epidemioloških razmer ponovno prosimo, da starši v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne.

V skladu s trenutnim odlokom je načeloma začasno prepovedano zbiranje ljudi, zato bodo  roditeljski sestanki in pogovorne ure organizirani na daljavo.

Skip to content