Vrtec Tezno Maribor

Obvestilo – ponovno odprtje vrtca

Spoštovani starši!

Vrtci se znova odpirajo 18.5.2020. Ob ponovni vključitvi otroka v vrtec, bo potrebno podpisati dve izjavi.

MIZŠ je v petek, 8.5.2020, objavilo okrožnico s Higienskimi priporočili NIJZ za vrtce v času epidemije Covid-19. Z upoštevanjem teh priporočil bodo v največji možni meri zmanjšana tveganja za možni prenos okužb in bo vzpostavljeno varno in spodbudno okolje. Delo v vrtcu bomo organizirali na način, kot ga v skladu z navodili predlaga NIJZ.

Natančni  protokoli, ki bodo veljali za starše, bodo objavljeni v naslednjem tednu, na naši spletni strani. Starši boste protokole dolžni upoštevati.

Po navodilih MIZŠ moramo najprej pridobiti informacijo o številu otrok, ki bodo od 18.5. do 29.5.2020 obiskovali vrtec. Zato je potrebno izpolniti Izjavo o ponovni vključitvi otroka v času epidemije Covid-19. Izjavo izpolnite, jo skenirajte, oziroma fotografirajte ter pošljite do torka 12.5.2020, na elektronski naslov vrtec.tezno@guest.arnes.si    [button link=”http://vrtec-tezno.splet.arnes.si/files/2020/05/Izjava-o-ponovni-vklju%C4%8Ditvi-v-%C4%8Dasu-epidemije-Covid-19.pdf”] IZJAVA 1[/button]

V vrtec pripeljite le zdrave otroke. Ob ponovni vključitvi otroka v vrtec je potrebno prinesti podpisano izjavo – [button link=”http://vrtec-tezno.splet.arnes.si/files/2020/05/Izjava-sta%C5%A1ev-pred-vstopom-otroka-v-vrtec-ob-spro%C5%A1%C4%8Danju-ukrepov-za-zajezitev-%C5%A1irjenja-COVID-19.pdf”] IZJAVA 2[/button]  

Seznanjamo vas, da je ob ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem odprtju. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se otroku odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.    Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke

Oddelke bomo oblikovali glede na število prijavljenih otrok, zato predvidevamo, da bo organizacija oddelkov in prostora spremenjena. Od tega dne se ponovno vodi obračun oskrbnine. Starši, ki otroka NE boste pripeljali v vrtec, boste oproščeni plačila.

Kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam, ki smo jih prejeli, ter spremenjeni organizaciji dela, bomo poskrbeli, da se bodo vaši otroci dobro počutili ter začutili varno in spodbudno okolje.

S prijaznimi pozdravi

Ravnateljica

Mojca Cvirn

Skip to content