Vrtec Tezno Maribor

Obvestilo – delovanje vrtca v zmanjšanem obsegu

Spoštovani starši.

V petek 30.10.2020, ob 19.00 uri, nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z okrožnico seznanilo, da se podaljša veljavnost ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 za naslednji teden. Vrtec bo tako v naslednjem tednu od 2.11.2020 do 6.11.2020, še vedno deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo za dneve odsotnosti otroka, plačila oproščeni.

Do petka 30.10.2020, do 12.00 ure, ste nam poslali potrebe po nujnem varstvu. Na osnovi teh potreb smo organizirali skupine, kader in delovni čas.

Nujno varstvo se bo izvajalo v enoti Mišmaš, Dogoška cesta 20, od 6.00 do 16.00 ure. Ob prihodu otroka prinesite s seboj potrdilo delodajalca (oba starša) in izjavo o zdravstvenem stanju otroka.

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

Kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam, ki smo jih prejeli in, ki jih izvajamo, bomo poskrbeli, da se bodo vaši otroci dobro počutili.

S prijaznimi pozdravi

Ravnateljica

Mojca Cvirn

Skip to content