Vrtec Tezno Maribor

Obeležili smo mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Tudi letos smo v našem vrtcu Tezno, v skupinah drugega starostnega obdobja, 16. novembra obeležili mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Idejni vodja projekta je Izobraževalni center Eksena.

V okviru letošnje teme »Stop sovražnemu govoru – spoštujmo razlike med nami« so se otroci pogovarjali:

  • kaj je strpnosti, nestrpnosti in kako se kaže v vsakdanjem življenju,
  • v čem smo si ljudje podobni in v čem se razlikujemo,
  • kako z lepimi besedami in dejanji razveselimo vrstnike/vzgojitelje v svojih skupinah in kako se ob tem počuti tisti, ki je pohvalo izrekel in tisti, ki jo je prejel,
  • da lahko lepe, prijazne besede namenimo tudi staršem/starim staršem doma in drugim v vrtcu in svoji okolici (sosedu, trenerju, prodajalki, knjižničarki, …) in
  • o nestrpnosti in prijateljskih odnosih v pravljici Drugačen.

Otroci so medsebojne odnose krepili z različnimi socialnimi igrami, prepevanjem pesmi o prijateljstvu, skupnimi dejavnostmi z vrstniki iz drugih skupin in spoznavanjem pravljice Drugačen. Otroci so v različnih likovnih tehnikah upodabljali svojega prijatelja, odlomke iz pravljice Drugačen in tematike spoštovanja razlik med ljudmi in njihovo sodelovanje.

Skip to content