Spoštovani starši

MIZŠ nas je z okrožnico seznanilo, da se podaljša veljavnost ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 še za naslednji teden. Vrtec bo tako v naslednjem tednu od 16.11.2020 do 20.11.2020, še vedno deloval v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo zagotavljali nujno varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo plačila oproščeni.

Do petka, 13.11.2020, do 12.00 ure, ste nam poslali potrebe po nujnem varstvu. Na osnovi teh potreb smo organizirali skupine, kader in delovni čas. Odprti bosta dve enoti:

V enoti Mišmaš, Dogoška cesta 20, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Mišmaš in Mehurčki, od 6.00 do 16.00 ure.

V enoti Lupinica, Ulica Hinka Nučiča 11, bo organizirano varstvo za otroke iz enote Lupinica in Pedenjped od 5.35 do 16.00 ure.

Ob prihodu otroka prinesite s seboj potrdilo delodajalca (oba starša) in izjavo o zdravstvenem stanju otroka.

Za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka. Dosledno je potrebno upoštevati nošenje maske, razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje.

Kljub vsem priporočilom, navodilom in smernicam, ki smo jih prejeli in, ki jih izvajamo, bomo poskrbeli, da se bodo vaši otroci dobro počutili.

S prijaznimi pozdravi

Ravnateljica  Mojca Cvirn