Vrtec Tezno Maribor

Enota Mehurčki

Enota Mehurčki

Vodja enote: Petra Ferlič

Naše igrišče
je veliko in ponuja otrokom možnosti za gibanje in igro na travnati površini, ki je prepletena z asfaltnimi potmi za vožnjo s kolesi, skiroji in kotalkami. Manjši vzpetini na igrišču ponujata dodatne možnosti za raznolikost gibanja. Igrišče smo polepšali s skalnjakom, za katerega skrbijo tako otroci kot strokovni delavci. Na zeliščnem vrtu gojimo začimbe in zelišča za čaje, ki nam jih kuharica skuha vsak ponedeljek. Čutna pot nam ponuja igro z različnimi naravnimi materiali.

Z roko v roko
V našem vrtcu gostujeta tudi oddelka otrok s prilagojenim programom. Naše življenje je zato še bogatejše. S skupnim projektom “Z roko v roki” spodbujamo pozitivne odnose med otroki, med otroki in odraslimi, z upoštevanjem otrokove individualnosti in posebnosti. S skupnimi druženji otrokom privzgajamo občutek za sprejemanje drugačnosti in strpnosti.

Gozd je most v naravo
Vrtec se nahaja v neposredni bližini mestnega gozda Stražuna, ki je zaščiten kot naravni spomenik. Zato si zaposleni prizadevamo, da otroke spodbujamo k opazovanju in doživljanju gozda z vsemi čuti. Lepo je, da lahko otroci odkrivajo skrivnosti gozda, preživljajo v njem zanimive, vesele trenutke in se učijo spoštovati in varovati naravo.

Skip to content