Vrtec Tezno Maribor

Varno v vrtec in šolo

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen: Podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe. Ozaveščanje o zajtrku kot pomembnem obroku dneva. Ohranjanje čistega in zdravega okolja ter ohranjanje podeželja. Seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju, saj bo mladim poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot nekaj […]

Pasavček

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Dan za strpnost in prijateljstvo

Človekoljuben nepridobiten projekt za vrtce, osnovne in srednje šole, z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki in mladimi ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.

Bralni projekt Naša mala knjižnica

Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. Namenjen je spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

Palček bralček

Namen projekta je spodbujanje otrok k  prostočasnemu branju oz. branju za razvedrilo. Spodbujati želimo branje, ki ni prisila.

Zdravje v vrtcu

Rdeča nit projekta: Prihodnost je moja. V tem šolskem letu bomo osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo vprašali, kaj so prave vrednote, drug drugemu pomagali in soustvarjali  našo prihodnost. Letno poročilo […]

Skip to content